Bitcoinkunskap.se

On-Chain analys

On-chain analys är en metod för att förstå och analysera transaktionsdata som är skriven in i blockkedjan, det vill säga ett digitalt register som innehåller detaljerade uppgifter om varje Bitcoin-transaktion. Genom att följa Bitcoin-transaktioner kan du få insikter om hur valutan används och vem som använder den, både på individuell och samhällsomfattande nivå.

On-chain analys är ett viktigt verktyg för att förstå Bitcoin-ekosystemet, och ger intressenter en bättre bild av trender och utvecklingar. Det kan också användas av regulatoriska myndigheter för att identifiera olaglig verksamhet och undvikande av skatt. Genom on-chain analys kan Bitcoin-marknaden bedömas, bevaka kryptovalutans specifika tillgångar och analysera transaktioner i realtid.

Vad är on-chain analys?

On-chain analys är en metod för att undersöka transaktioner som sker inom Bitcoin-nätverket. Det använder information från blockkedjan för att samla in och analysera data om Bitcoin-transaktioner, såsom vem som gjorde transaktionen, när den gjordes, vilka adresser som användes och hur mycket varje person spenderade. On-chain analys använder denna information för att ge en djupare inblick i Bitcoin-ekosystemet.

Hur fungerar on-chain analys?

Alla Bitcoin-transaktioner lagras på blockkedjan, vilket gör det möjligt att spåra dem. On-chain analys tar hjälp av denna data för att skapa ett diagram över hur Bitcoins flyttas mellan olika adresser. Detta diagram kan sedan användas för att avgöra vem som äger vad, vilka som handlar med varandra samt vilka som utgör risker eller möjliga kontrollpunkter inom Bitcoin-ekosystemet.

Vad kan man lära sig genom on-chain analys?

Genom on-chain analys kan du få en bättre uppfattning om hur Bitcoin används, vem som använder det och var den stora delen av kapitalet kommer ifrån. Det kan också hjälpa dig att avgöra vilka adresser som är olagliga eller misstänksamma, så att du kan undvika att göra affärer med dem. Genom att följa transaktioner på blockkedjan kan du även uppskatta Bitcoins marknadsutbud och tillgångar, vilket kan vara användbart vid prisförutsägelser.

Hur använder man on-chain analys?

För att utföra on-chain analys krävs det vanligen lite tekniska kunskaper, vilket gör det svårt för nybörjare. Det finns dock flera verktyg som gör det lättare att utföra en on-chain analyssession. Företag som Chainalysis erbjuder tjänster som hjälper investerare och institutioner att utföra on-chain analys på ett korrekt sätt. Det finns också ett antal webbaserade tjänster som gör det möjligt för vem som helst att genomföra en on-chain analyssession.

Back to top