Bitcoinkunskap.se

Smarta kontrakt och dAppar

Smart Contracts

Ett smart kontrakt är ett digitalt, distribuerat avtal som innehåller vissa villkor och regler som båda parter måste följa. När ett smart kontrakt skapas, kan de villkor som anges i det inte ändras eftersom det finns en decentraliserad, digital bevisning på att villkoren har accepterats och skrivs in i ett blockkedje-register. Det betyder att det inte kan manipuleras eller förändras, vilket ger ett högre skydd för båda parter.

Smart Contracts

DApps

En DApp är en decentraliserad applikation som drivs av peer-to-peer-teknik. De bygger på ett decentraliserat nätverk som tillåter användarna att interagera med varandra utan att behöva gå igenom en centraliserad makthavare. Den decentraliserade teknologin gör det möjligt för användare att kontrollera sin data, sina pengar och sina affärer, utan att behöva lita på en tredje part.

DApps

Oracles

En Oracle är ett program som utför funktioner som att hämta och verifiera data från externa källor. Det är en tredje part som stöder smarta kontrakt genom att leverera data som inte finns lagrad i blockchain. Data kan variera från prisinformation, väderdata, sociala medierdata till data från riktiga företag. Med hjälp av en Oracle kan ett smart kontrakt ta hänsyn till verkliga omständigheter och anpassas till marknadsförhållanden. Dessutom är Oracles mest användbara för att initiera aktiviteter baserade på externa händelser, såsom betalningar på grund av priskrascher, temperaturfall eller nyheter.

Oracles


Back to top