Bitcoinkunskap.se

Oracles

En Oracle är en tredje part som tillhandahåller extern data till ett smart kontrakt. Med hjälp av en Oracle kan ett smart kontrakt hämta data från externa källor, såsom valutakurser, kryptopriser, vädertjänster eller information från riktiga företag. På så sätt kan ett smart kontrakt anpassa sig till marknadsförhållanden och externa händelser som inte skulle vara möjliga att implementera med hjälp av teknik som endast är baserad på blockchain. Med andra ord är Oracle den länk som förbinder det decentraliserade nätverket med den fysiska världen.

Vad är en Oracle?

En Oracle är ett program som utför funktioner som att hämta och verifiera data från externa källor. Det är en tredje part som stöder smarta kontrakt genom att leverera data som inte finns lagrad i blockchain. Data kan variera från prisinformation, väderdata, sociala medierdata till data från riktiga företag. Med hjälp av en Oracle kan ett smart kontrakt ta hänsyn till verkliga omständigheter och anpassas till marknadsförhållanden. Dessutom är Oracles mest användbara för att initiera aktiviteter baserade på externa händelser, såsom betalningar på grund av priskrascher, temperaturfall eller nyheter.

Hur fungerar Oracles?

Ett Oracle-system består vanligtvis av tre delar: datakällan, ett oracle-protokoll och oracle-maskinen. Datakällan är den externa källa som skickar data till smarta kontrakt. Oracle-protokollet är det system som styr hur oracles fungerar och hur man hanterar datainmatningen från datakällan. Oracle-maskinen är den verkliga process som samlar in data från datakällan och skickar den till det smarta kontraktet.

Dataflödet mellan oracle-maskinen och det smarta kontraktet görs genom API-kommandon. När data har samlats in och verifierats av Oracles-maskinen skickas den vidare till det smarta kontraktet via API-anrop. Smarta kontrakt analyserar sedan den inkommande informationen och utför de instruktioner som har definierats i programmet.

Typer av Oracles

Det finns olika typer av oracles beroende på vilken typ av data de samlar in. Vissa oracles kan samla in data som priser på cryptocurrencies, valutakurser eller aktiepriser. Andra oracles kan samla in mer specifik information från företag, såsom leveransdatum eller lagerbestånd. För att slutföra uppgiften använder Oracles vanligen offentliga API:er för att hämta information från olika webbplatser eller tjänster.

Tillförlitliga Oracles

Det finns många olika typer av Oracles, inklusive offentliga, semiprivata och privata Oracles. Offentliga Oracles samlar in data från offentliga datakällor, medan semiprivata och privata Oracles använder data från privata datakällor som inte är tillgängliga för allmänheten. För att säkerställa att informationen är tillförlitlig har flera offentliga blockchain-projekt utvecklat olika typer av decentraliserade oracles.

Decentraliserade oracles använder distribuerade noder för att bekräfta data och säkerställa dess integritet och autenticitet. Dessa oracle-system brukar kallas ”smarta noder” eftersom de ofta använder AI-teknik för att verifiera data och identifiera eventuella fel. Smarta noder kan användas för att säkerställa att det inte finns något mönster i datainsamlingen, vilket innebär att de inte lider av bias eller manipulation.

Back to top