Bitcoinkunskap.se

Blockkedjeteknik

Blockchain-teknik

Blockchain är en distribuerad databas som består av ett antal block, där varje block innehåller transaktionsinformation. Varje block är kedjad till det föregående blocket och ger ett säkert sätt att spåra och bekräfta transaktioner. Blockchain-nätverket är helt decentraliserat, vilket innebär att det inte finns någon central auktoritet som kontrollerar nätverket. Istället är nätverket uppbyggt av ett antal datorer, som kallas nodar, som alla deltar i bekräftandet av transaktioner.

Blockchain-teknik

Blockkedja

Blockkedjan består av block som innehåller data om transaktioner som har gjorts. När en transaktion skickas till nätverket behöver den verifieras av andra användare innan den kan bekräftas. Dessa verifieringsprocesser kallas för bevis på arbete (PoW). När transaktionen har verifierats läggs den till ett nytt block i blockkedjan. Varje gång ett nytt block läggs till det befintliga blockkedjet, skickas det till alla deltagare i nätverket. På detta sätt så är alla transaktioner dokumenterade och synliga för alla.

Blockkedja

Segwit

Segwit fungerar genom att skapa ett nytt system för att lagra transaktionsdata. Istället för att all data lagras i ett block, är det nu uppdelat i två delar: en del som innehåller transaktioner och en annan del som innehåller signaturer. När transaktionerna skickas till en noder, så kommer noder att kontrollera både transaktionerna och signaturerna innan de godkänns. Detta gör det möjligt för noder att hantera fler transaktioner samtidigt, vilket leder till snabbare verifieringstider och lägre avgifter.

Segwit

Skalbarhet

De flesta blockkedjor har idag problem med skalbarhet. Det beror främst på att blockstorlekarna begränsas, vilket innebär att det finns en maxgräns för hur mycket data som kan lagras i ett block. Om antalet transaktioner ökar ökar också risken för att blocken blir fulla och systemet fungerar inte optimalt. Detta kan leda till en långsamare transaktionshastighet och störningar i systemet som gör det svårt att ta emot nya transaktioner.

Skalbarhet

Atomic Swaps

Atomic swaps är en teknik som låter användare byta kryptovalutor som Bitcoin och Litecoin direkt och omedelbart utan att behöva be om hjälp från en tredje part. Det gör att man kan undvika problem som icke-registrerade handelsplattformar, risken för bedrägeri och risken för att lösenord ska stjälas. Processen är decentraliserad, så det är ingen tredje part som har någon kontroll över transaktionerna. Istället utförs transaktionerna direkt mellan två parter, vilket gör det mycket säkrare och sårbara för bedrägeri.

Atomic Swaps

Layer 2-nätverk

Layer 2-nätverk är ett slags decentraliserat nätverk som är kopplat till ett grundläggande layer 1-nätverk. Det extra lagret erbjuder ytterligare funktioner som inte finns tillgängliga i layer 1-nätverket, såsom högre hastighet och effektivare skalbarhet. Det kan också ha andra funktioner, såsom att hantera kontraktsuppfyllelse, att ge stöd för smarta kontraktsplattformar och att tillhandahålla olika former av decentraliserade finansieringsmekanismer.

Layer 2-nätverk

Mempool

Mempool ger bitcoin-nätverket flexibilitet och fungerar som ett buffer mellan användare och blockkedjan. Det gör det möjligt för användare att skicka transaktioner till nätverket utan att behöva vänta på att blocket skapas för att deras transaktion ska bli bekräftad. Detta eliminerar den tid som annars skulle behövas för att skapa ett block för varje transaktion som görs. Mempool är också viktigt eftersom det gör det möjligt för noder att se vilka transaktioner som är aktuella och vilka som har bekräftats.

Mempool

Nedladdningstider

En nedladdningstid är den tid det tar för en nod att ladda ner hela blockkedjan, inklusive alla block, transaktioner och andra data som är associerade med nätverket. Det går att mäta nedladdningstiden från start till slut, från det ögonblick man börjar ladda ner blockkedjan till det ögonblick man är helt synkroniserad med den globala fullnoden. Nedladdningstiden kan till och med mätas för olika typer av anslutningar, så som trådlösa anslutningar, DSL-anslutningar och fiberoptiska anslutningar.

Nedladdningstider

Valideringsprocesser

Validering är processen att verifiera att information som lagras i blockkedjan är korrekt och giltig. Processen involverar att kontrollera att alla transaktioner som görs är autentiska och ogiltiga insatser förhindras. Validering utförs av noder eller maskiner som har fullständig syn på blockkedjan, vilket innebär att de har tillgång till hela blockchain-databasen. Noderna tar emot, verifierar och bekräftar transaktioner som bekräftas av andra noder i nätverket.

Valideringsprocesser

Casper-uppdatering

Proof of Stake (PoS) är ett nytt konsensusprotokoll som utvecklats för att ersätta Proof of Work (PoW). PoS är ett decentraliserat system med hjälp av vilket användare kan stapla sina mynt för att bekräfta transaktioner. Istället för att lösa komplexa algoritmer som i PoW, så låser användarna upp sina mynt i en process som kallas staking. Detta ger dem en del av blockbelöningen.

Casper-uppdatering

Hybrida kryptovaluta-system

Hybrida kryptovaluta-system är en typ av system som använder både traditionella finansiella system (som bankkonton) och blockchain-teknik för att skapa en hybrid lösning för att skapa digitala valutor. Systemet gör det möjligt för användare att skicka betalningar över hela världen utan att behöva lita på någon tredje part, vilket ger större säkerhet och effektivitet. Systemet ger också möjlighet till innovativ finansiering, som att genomföra utbyte av olika valutor och erbjuda finansieringslösningar som kan hjälpa till att utveckla ekonomin.

Hybrida kryptovaluta-system

Tekniska framsteg inom kryptovalutor

Blockkedjeteknik är en viktig del av kryptovalutors tekniska framsteg. Blockkedjeteknik gör det möjligt att skapa decentraliserade, distribuerade register som håller reda på transaktioner och data. Dessa blockkedjor kan användas för att skapa och validera transaktioner med digitala valutor, till exempel bitcoin. Det finns olika typer av blockkedjeteknik som används i olika kryptovalutor, såsom Bitcoin, Ethereum och många fler.

Tekniska framsteg inom kryptovalutor

Konsensusmekanismer

Konsensusmekanismer är ett system som kan användas för att avgöra vilka transaktioner som ska lagras i ett distribuerat register. Målet med dessa mekanismer är att samordna olika parter som deltar i ett distribuerat system, utan att behöva lita på någon central auktoritet. Konsensusmekanismer är också viktiga för att säkerställa att alla parter i systemet är överens om vilka transaktioner som har skett i register.

Konsensusmekanismer

Bitcoinskalning

Bitcoinskalning syftar till att skapa en bättre infrastruktur i Bitcoin-nätverket, vilket möjliggör hantering av en större mängd transaktioner. När fler användare ansluter sig till nätverket, blir det alltmer effektivt och kan hantera ett större antal transaktioner. Detta har dock sina begränsningar. Bitcoins blockstorlek är begränsad till 1 MB, så nätverket kan bara hantera ett begränsat antal transaktioner per sekund. Av denna anledning har det varit nödvändigt att skapa ett system som möjliggör skalning av Bitcoin-nätverket.

Bitcoinskalning

Gaslimit

Gaslimit är ett mått på hur mycket arbete som behövs för att verifiera Ethereum-transaktioner. Det är ett antal som bestämmer hur mycket kraft som behövs för att slutföra en transaktion. Om du vill skicka en Ethereum-transaktion måste du ange ett gasgränsvärde för att beräkna kostnaden för transaktionen. Gasgränsen styrs av kostnaden för den beräkningskraft som krävs för att slutföra en transaktion.

Gaslimit

Konsensusalgoritm

Konsensusalgoritmer är matematiska modeller som används för att hjälpa deltagare att nå en gemensam uppfattning om hur de ska hantera data och transaktioner inom blockkedjeteknik. Algoritmerna använder kryptografi, matematiska regler och andra mekanismer för att hjälpa deltagarna att nå enighet om vilka transaktioner som ska godkännas och vilka som inte ska godkännas. För att kunna fungera effektivt måste algoritmerna vara decentraliserade, så att de inte är beroende av en central myndighet eller tjänst för att fungera.

Konsensusalgoritm

Mainnet

Mainnet är ett decentraliserat nätverk som tillåter användare att lagra och överföra kryptovalutor i ett säkert och robust system. Det bygger på blockchain-teknik och använder ett peer-to-peer (P2P) nätverk för att säkerställa att alla användare har tillgång till samma information. Mainnet innehåller en blockchain som lagrar alla transaktioner som har gjorts, vilket gör det möjligt för användare att spåra historiken för alla transaktioner som har skett. Blockchain-tekniken gör det möjligt för mainnet att fungera utan centraliserad styrning, vilket gör det både säkert och effektivt.

Mainnet

Nonce

En nonce är ett slumpmässigt genererat datum som används för att säkerställa att en transaktion är giltig och att den har verifierats korrekt. Noderna i nätverket kontrollerar nonce-värdet och verifierar då att transaktionen har skickats av den rätta avsändaren och mottagaren. Med andra ord, om nonce-värdet inte matchar det som finns i blockkedjan, kommer transaktionen inte att godkännas.

Nonce

Bevis på innehav

En privat nyckel är ett unikt alfanumeriskt lösenord som används för att verifiera att du har tillgång till en viss Bitcoin-adress. När du skapar en Bitcoin-plånbok skapas två nycklar – en privat nyckel och en offentlig nyckel. Privatnyckeln är den som används för att signera transaktioner och bekräfta att du har tillgång till Bitcoins associerade med en viss adress. Offentliga nycklar används för att ta emot Bitcoins.

Bevis på innehav

Gasoptimering

Gas är ett mått på arbetskraft som används av Ethereum-nätverket för att driva och slutföra transaktioner. Varje instruktion som skickas till nätverket kräver en viss mängd gas. Ju mer komplexa instruktionerna är, desto mer gas kommer att konsumeras. Det är därför viktigt att användare optimerar sina instruktioner så att de endast konsumerar den nödvändiga mängden gas.

Gasoptimering

Kryptoarkitektur

Kryptering är en process som används för att skydda data och göra det svårt för obehöriga parter att få tillgång till det. Kriptografi används ofta inom kryptoarkitektur för att skydda transaktioner och blockkedjor (blockchain). Det är ett viktigt verktyg som hjälper till att se till att kryptovalutor är säkra och pålitliga.

Kryptoarkitektur

Orakeltjänster

En orakeltjänst är en tjänst som tillhandahåller data till ett blockchain-program. Orakel kan vara både centraliserade och decentraliserade, och de har olika användningsområden. Centraliserade orakletjänster tillhandahåller vanligtvis data från en enda källa, vanligtvis en centraliserad server. Decentraliserade orakletjänster samlar in data från flera källor och konsoliderar den till en sammanställning av information.

Orakeltjänster


Back to top