Bitcoinkunskap.se

Paraboliska SAR

Paraboliska SAR (Stop and Reverse) är ett tekniskt analysverktyg som används för att bestämma när man ska köpa eller sälja ett tillgångsslag. Det är en typ av indikator som kan användas i samband med andra verktyg för att hjälpa till att bestämma om man ska gå in eller ut ur marknaden. Det hjälper även att uppskatta när man kan förvänta sig att priset kommer att stiga eller sjunka.

Hur fungerar Paraboliska SAR?

Paraboliska SAR är en formel som använder priserna på ett tillgångsslag för att rita upp punkter på en diagram. Dessa punkter markerar nivåer där man bör ta ställning – köpa, sälja eller stanna inne. Punkterna är ofta markerade med stjärnor och de har olika betydelser beroende på ompriset. Om priset ökar, markeras stjärnorna som uppåtgående och om priset sjunker, markeras stjärnorna som nedåtgående.

Varför använda Paraboliska SAR?

Paraboliska SAR är ett bra verktyg för handlare som vill identifiera trender snabbt och ta ställning till dem. Det är mycket lätt att lära sig hur man använder det och det erbjuder en tydlig bild av marknadens riktning. Paraboliska SAR ger också möjlighet att uppskatta nivåer där priset kan vända, vilket underlättar för handlare som vill tajma sina affärer för att få maximal vinst.

Så hanterar du Paraboliska SAR

Först måste du bestämma vilken tidshorisont du ska använda, vanligen 5-15 minuter för dagshandel. Första steget är att se till att du har rätt tillgångsslag och tidshorisont inställd på diagrammet. Nästa steg är att leta efter stjärnorna – de är ofta gröna eller röda – och tolka dem som signaler om man ska köpa eller sälja. Du bör också se till att kontinuerligt övervaka diagrammet och vara beredd att ta ställning när signalerna ändras.

Back to top